Strona g??wna STRONA GŁÓWNA Kategorie porównania KATEGORIE Poradniki kupującego PORADNIK Kontakt KONTAKT Poleć stronę znajomym:
Normy EURO dla samochodw osobowych

WARTOCI DOPUSZCZALNE EMISJI SPALIN DLA SAMOCHODW OSOBOWYCH WEDUG NORM EUROWartoci dopuszczalnej emisji spalin, wedug norm EURO, dla pojazdw osobowych wyposaonych w silniki z zaponem iskrowym


Nazwa normy EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5a EURO 5b EURO 6b EURO 6c EURO 6d-Temp EURO 6d
Data wprowadzenia w ycie 1.01.1993 1.01.1997 1.01.2001 1.01.2006 1.01.2011 1.01.2013 1.09.2015 1.09.2018 1.09.2019 1.01.2021
Dyrektywa Unii Europejskiej 91/441/EC oraz 93/59/EEC 94/12/EC oraz 96/69/EC 98/69/EC 98/69/EC oraz 2002/80/EC 2007/715/EC 2007/715/EC 2007/715/EC 2007/715/EC 2007/715/EC 2007/715/EC
Warto dopuszczalna emisji [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km]
CO – tlenek wgla 2,72 2,2 2,3 1 1 1 1 1 1 1
THC – wglowodory - - 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
NMHC – wglowodory niemetanowe - - - - 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068
NOx – tlenki azotu - - 0,15 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
HC+NOx – wglowodory + tlenki azotu 0,97 0,5 - - - - - - - -
PM – masa czstek staych - - - - 0,005* 0,0045* 0,0045* 0,0045* 0,0045* 0,0045*
PN – liczba czstek staych na km - - - - - - 6 x 10¹² 6 x 10¹¹ 6 x 10¹¹ 6 x 10¹¹
* - dla silnikw o zaponie iskrowym z wtryskiem bezporednim

Wartoci dopuszczalnej emisji spalin, wedug norm EURO, dla pojazdw osobowych wyposaonych w silniki z zaponem samoczynnym


Nazwa normy EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5a EURO 5b EURO 6b EURO 6c EURO 6d-Temp EURO 6d
Data wprowadzenia w ycie 1.01.1993 1.01.1997 1.01.2001 1.01.2006 1.01.2011 1.01.2013 1.09.2015 1.09.2018 1.09.2019 1.01.2021
Dyrektywa Unii Europejskiej 91/441/EC oraz 93/59/EEC 94/12/EC oraz 96/69/EC 98/69/EC 98/69/EC oraz 2002/80/EC 2007/715/EC 2007/715/EC 2007/715/EC 2007/715/EC 2007/715/EC 2007/715/EC
Warto dopuszczalna emisji [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km]
CO – tlenek wgla 2,72 1 0,66 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
THC – wglowodory - - - - - - - - - -
NMHC – wglowodory niemetanowe - - - - - - - - - -
NOx – tlenki azotu - - 0,5 0,25 0,18 0,18 0,08 0,08 0,08 0,08
HC+NOx – wglowodory + tlenki azotu 0,97 0,7**/0,9*** 0,56 0,3 0,23 0,23 0,17 0,17 0,17 0,17
PM – masa czstek staych 0,14 0,08 0,05 0,025 0,005 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045
PN – liczba czstek staych na km - - - - - 6 x 10¹¹ 6 x 10¹¹ 6 x 10¹¹ 6 x 10¹¹ 6 x 10¹¹
** - dla silnikw o zaponie samoczynnym z wtryskiem bezporednim


*** - dla silnikw o zaponie samoczynnym z wtryskiem porednim

UWAGA - Dane publikowane w serwisie www.gnomon.pl su wycznie celom informacyjnym. Pomimo e dokadamy wszelkiej starannoci aby zamieszczane informacje odpowiaday stanowi faktycznemu, nie ponosimy jednak odpowiedzialnoci za aktualno i dokadno udostpnianych danych oraz ich przydatno dla podejmowanych decyzji/dziaa przez uytkownikw naszego serwisu.      powrt