Strona g??wna STRONA GŁÓWNA Kategorie porównania KATEGORIE Poradniki kupującego PORADNIK Kontakt KONTAKT Poleć stronę znajomym:

Charakterystyka skrzyni biegw stosowanych w samochodach osobowych

Z uwagi na cechy konstrukcyjne oraz funkcjonalne skrzynie biegw zostay podzielone na nastpujce grupy:

A. Skrzynie manualnezmiana przeoenia wymaga kadorazowej interwencji kierowcy, tj. wcinicie sprzga i zmiany biegu przy uyciu dwigni. Samochd wyposaony w manualn skrzyni biegw posiada dodatkowy peda sprzga.

B. Skrzynie zautomatyzowane, zwane rwnie sekwencyjnymi – konstrukcyjnie powizane s ze skrzyniami manualnymi, ale umoliwiajce sekwencyjne zaczanie biegw, przy uyciu dwigni lub przyciskw przy kierownicy, bez koniecznoci oddzielnego zaczania sprzga przez kierowc. Zwykle skrzynie pautomatyczne umoliwiaj rwnie jazd w trybach cakowicie automatycznych. Samochd wyposaony w pautomatyczn skrzyni biegw nie posiada pedau sprzga. W tej grupie mona wyrni dwa podstawowe rodzaje skrzyni:

  • jednosprzgowe skrzynie zautomatyzowane,

  • dwusprzgowe skrzynie zautomatyzowane (DSG).

C. Skrzynie automatyczneskrzynie zbudowane przede wszystkim z myl o peni automatycznej zmianie przeoe. Czsto spotyka si jednak konstrukcje posiadajce, oprcz automatycznych programw zmiany przeoe, tryb umoliwiajcy kierowcy sekwencyjn zmian przeoe przy uyciu dwigni lub przyciskw przy kierownicy. Samochd wyposaony w automatyczn skrzyni biegw nie posiada pedau sprzga. W tej grupie przekadni wystpuj dwa podstawowe rodzaje skrzyni:

  • klasyczne skrzynie hydromechaniczne,

  • skrzynie bezstopniowe (CVT).

W dalszej czci artykuu zostanie omwiona kada z wyej wymienionych skrzy biegw.A. Skrzynie manualne

Manualna skrzynia biegw, inaczej zwana rczn lub mechaniczn, jest to skrzynia biegw powszechnie stosowana w samochodach. Tego rodzaju skrzynia cechuje si niskimi stratami momentu obrotowego. i mocy. Skrzynia manualna posiada zestaw k zbatych, zazbionych ze sob na stae, oraz synchronizatory. Kierowca przesuwajc drek zmiany biegw do odpowiedniej pozycji powoduje powoduje uruchomienie odpowiedniego synchronizatora. Zmiana przeoenia odbywa si w momencie, gdy prdko obrotowa gwnego waka skrzyni zrwna si, z pomoc swego rodzaju sprzga stokowego synchronizatora, z prdkoci koo zbatego danego biegu i dojdzie do zaryglowania zbw synchronizatora we wiecu koa zbatego. Zmiana przeoenia musi si odbywa przy odczonym napdzie. Dlatego skrzynia manualna wyposaona jest w dodatkowe sprzgo obsugiwane za pomoc pedau. Gwnym zadaniem sprzga jest przenoszenie napdu z silnika do skrzyni biegw. Sprzgo odpowiada rwnie za tumienie przecie przenoszonych z silnika do skrzyni biegw, spowodowanych np. nieprawidowym sterowaniem pedaem sprzga. Amortyzacja odbywa si dziki polizgowi, ktry powstaje pomidzy koem zamachowym silnika i tarcz sprzgow oraz za porednictwem spryn amortyzujcych umieszczonych w tarczy sprzga.

Trwao przekadni manualnych jest wysoka przy zaoeniu jej poprawnej eksploatacji. Prawidowo eksploatowana skrzynia jest w stanie poprawnie pracowa w caym okresie uytkowania pojazdu. Zazwyczaj skrzynia tego typu wykazuje du odporno na przecienia, jakkolwiek nieprawidowa technika jazdy moe szybko doprowadzi do jej przedwczesnego zuycia skrzyni i koniecznoci przeprowadzenia naprawy. Kupno uywanego samochodu wyposaonego w manualn skrzyni biegw wydaje si by najmniej ryzykowne, gdy wikszo jej ewentualnych niedomaga mona w zasadzie samodzielnie sprawdzi w trakcie jazdy testowej i ogldajc spd samochodu. Po uruchomieniu silnika naley sprawdzi, czy po wciniciu pedau sprzga nie zaczyna by syszalny gomy szum. Wystpowanie szumu moe oznacza zuycie oyska oporowego. Z kolei objawem nadmiernego zuycia tarczy sprzgowej jest wyrane i powtarzajce si szarpanie w momencie ruszania lub lizganie si sprzga. lizganie sprzga mona rozpozna po podwyszonych obrotach silnika wzgldem prdkoci z jak si poruszamy na poszczeglnych biegach. Jeeli peda sprzga rozcza tarcz sprzgow na samym kocu tu przy pododze lub nie rozcza jej do koca w ogle, oznacza to zwykle zuycie dwigienek spryny talerzowej w docisku. Po sprawdzeniu sprzga naley skontrolowa poprawno wczania poszczeglnych biegw, zarwno na postoju jak i w trakcie jazdy. Biegi powinny „wchodzi” bez zaci i pewnie. Ze skrzyni nie powinny dochodzi adne zgrzyty oraz nie powinnimy odczuwa adnych szarpni. Warto rwnie zajrze pod spd pojazdu i upewni si, e nie ma adnych wyciekw oleju ze skrzyni biegw oraz sprzga.

Manualna skrzynia biegw cechuje si wzgldnie prost budow, co z kolei przekada si na najniszy koszt zakupu spord wszystkich rodzajw skrzyni biegw. W wikszoci obecnie produkowanych aut skrzynie manualne wymagaj zazwyczaj okresowej kontroli poziomu oleju i ewentualnego jego uzupenienia. Zazwyczaj nie trzeba wymienia oleju podczas caego okresu eksploatacji pojazdu. Brak podzespow elektronicznych oraz skomplikowanych ukadw sterowania najczciej przekada si na nisk awaryjno skrzyni , oczywicie przy zaoeniu jej prawidowej eksploatacji. Kiedy mimo wszystko dojdzie do awarii skrzyni biegw, koszt jej naprawy bdzie zazwyczaj nieporwnywalnie niszy ni ma to miejsce w przypadku aut ze skrzyniami automatycznymi. Co wane, wikszo warsztatw bez problemu naprawi nam tak skrzyni. Dla niektrych kierowcw zasadnicz wad tego skrzyni jest konieczno wciskania pedau sprzga i samodzielnej zmiany biegw, dla innych jest to z kolei zaleta. Faktem jest, e skrzynia manualna jest oceniana przez wiele osb jako najmniej komfortowa. Wydaje si jednak, e kwestia komfortu w tym wypadku zaley przede wszystkim od umiejtnoci samego kierowcy. Skrzynie manualne s powszechnie stosowane w wikszoci segmentw aut. Wyjtkiem s segmenty aut klasy wyszej i auta luksusowe, gdzie w zasadzie takie skrzynie oferuje si w ograniczonym zakresie lub wycznie na zamwienie.B. Skrzynie zautomatyzowane

Zautomatyzowana skrzynia biegw (zwan rwnie sekwencyjn lub pautomatyczn) to w zasadzie klasyczna przekadnia mechaniczna, w ktrej zmiana biegw jest realizowana za pomoc siownikw elektro-hydraulicznych a nie rcznie poruszanej dwigni. Biegi mog by zmieniane w trybie sekwencyjnym przy pomocy dwigni. Wszystkie pooenia dwigni znajduj si w jednej paszczynie. Skrzyni na nisze biegi przecza si ruchem dwigni w d, a na wysze – przesuwajc j w gr. W wielu pojazdach ze skrzyni zautomatyzowan zamiast dwigni stosowane s przyciski na kierownicy, ktre wykonuj te same zadania. Przesunicie dwigni lub wcinicie przycisku, powoduje jednoczesne uruchomienie siownikw sterujcych prac sprzga, przez co peda sprzga sta si niepotrzebny. Zbdne jest rwnie uywanie pedau przyspieszenia, jego funkcje realizowane s automatycznie. Zaawansowane skrzynie zautomatyzowane umoliwiaj rwnie w peni automatyczn zmian przeoe. W tych skrzyniach kierowca moe wybiera pomidzy samodzieln zmian biegw lub moe si to odbywa pod kontrol komputera i czujnikw sterujcych prac przekadni.

Trwao zautomatyzowanych skrzyni biegw jest najczciej nisza ni skrzyni manualnych, jednak czsto zaley to przede wszystkim od warunkw jej eksploatacji. Zwykle awarie dotycz ukadu automatycznego sterowania sprzgem i zmiany przeoe oraz podzespow elektronicznych. Jedyn pociech jest zazwyczaj nisza cena naprawy ni ma to miejsce w przypadku pozostaych skrzyni automatycznych. Kupujc uywany samochd wyposaony w w zautomatyzowan skrzyni biegw warto przede wszystkim dokadnie pozna jego histori. Warto dokadnie skontrolowa zesp napdowy w wyspecjalizowanym warsztacie zajmujcym si skrzyniami automatycznymi. Przede wszystkim trzeba sprawdzi cykliczno wymian oleju w skrzyni-sprzgle oraz wystpowanie innych problemw w trakcie eksploatacji pojazdu. Warto wjecha na kana i sprawdzi, czy nie s widoczne adne wycieki ze skrzyni lub sprzga. Naley sprawdzi w trakcie jazdy czy biegi w caym zakresie prdkoci wchodz pynnie, bez zaci i zgrzytw. Warto upewni si, e w trybach automatycznych redukcja biegw nastpuje bez problemw, oraz, e dziaaj przyciski sterowania skrzyni przy kierownicy jak rwnie wszystkie programy jazdy automatycznej. O ile istnieje taka moliwo warto jest rwnie przejecha si z poprzednim wacicielem auta, aby sprawdzi jak traktuje on skrzyni.

Przekadnia zautomatyzowana powinna zachowywa si jak klasyczna skrzynia automatyczna, zachowujc przy tym zalety skrzyni manualnej. Kosztuje mniej ni tradycyjna skrzynia automatyczna i cechuje si mniejszymi stratami mocy. Jednak w praktyce sposb dziaanie przekadni w duej czci aut pozostawia wiele do yczenia. Dotyczy to zwaszcza przypadkw prowadzenia dynamicznej jazdy. Dynamika auta wyposaonego w ten rodzaj skrzyni czsto potrafi rozczarowa w porwnaniu ze skrzyni manualn. Jest to zwykle spowodowane dugim czasem przeczania poszczeglnych biegw. Oferowany przez przekadni zautomatyzowan komfort jazdy w trybie automatycznym jest zazwyczaj najniszy spord wszystkich dostpnych na rynku skrzyni automatycznych. Zastosowanie przekadni zautomatyzowanej umoliwia zwykle osignicie zuycia paliwa zblionego do auta wyposaonego w manualn skrzyni biegw. Skrzynie zautomatyzowane mona spotka najczciej w autach miejskich i maych.Dwusprzgowa skrzynia zautomatyzowana, z ang. Direct Shift Gear (DSG), to waciwie dwie skrzynie mechaniczne zamknite w jednej obudowie. Kada z nich posiada swoje wasne, niezalene sprzgo. Jedna skrzynia obsuguje biegi nieparzyste i zwykle bieg wsteczny, druga za obsuguje biegi parzyste. Sprzga s z kolei zamontowane wsposiowo, w ukadzie jedno w drugim. Taki ukad sprzgie wymaga zastosowania dwch niezalenych wakw sprzgowych wewntrz skrzyni zabudowanych w analogicznym ukadzie, tj. jeden w drugim. Stosuje si cierne sprzga wielopytkowe, suche lub mokre. Tak wykonana przekadnia pozwala na wstpny wybr biegw, tzw. preselekcj. W momencie, kiedy zaczony jest jeden bieg, kolejny jest ju wybrany i tylko oczekuje na wczenie. Zmiana biegw odbywa w bardzo krtkim czasie, trwajcym zaledwie kilka milisekund. Odcza si wwczas jedno i zacza drugie sprzgo. Oznacza to w praktyce brak przerwy w przekazywaniu momentu obrotowego. Przeniesienie napdu jest przekazywane midzy sprzga dziki serwomechanizmom sterujcym automatycznie zmian przeoe poprzez podwjne oysko oporowe (przemieszczane mechaniczne lub hydraulicznie). Pynne zmiany biegw pozwalaj na automatyczny tryb pracy o komforcie zblionym do spotykanego w klasycznym automacie. Tego nie potrafia dotd zapewni adna inna skrzynia zautomatyzowana. Z kolei wysoka sprawno dwusprzgowej przekadni zautomatyzowanej pozwala zauwaalnie zmniejszy zuycie paliwa z wykorzystaniem trybu automatycznego, gdy podczas pracy takiej przekadni nie wystpuj straty spotykane w klasycznym automacie ze sprzgem hydrokinetycznym (polizg sprzga w przekadni dwusprzgowej przekadni zautomatyzowanej jest zredukowany do minimum). Skrzynia dwusprzgowa do efektywnej pracy wymaga dostarczenia precyzyjnych danych ze strony silnika,tj. informacji o aktualnej prdkoci obrotowej, obcienia (np. masy zasysanego powietrza), czy te kta otwarcia przepustnicy. Sterowanie skrzyni odbywa si podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych nowoczesnych automatw, tj. jazda na moliwie najwyszym biegu w celu uzyskania minimalnego zuycia paliwa. W razie koniecznoci sterownik potrafi si z reguy szybko dopasowa do aktualnej sytuacji, np. pomijajc poszczeglne biegi. Automatyczne programy posiadaj rwnie funkcje rozpoznania stylu jazdy kierowcy (sterownik skrzyni analizuje na przykad czsto uywania kick-down'u) oraz biecej sytuacji na drodze, np. liska nawierzchnia, czy jazda grska.

Trwao poprawnie eksploatowanej dwusprzgowej skrzyni zautomatyzowanej jest wysoka – awarie si zdarzaj, ale s stosunkowo rzadkie i dotycz przede wszystkim podzespow elektronicznych. Niestety, z uwagi na bardziej skomplikowan budow, koszty naprawy skrzyni dwusprzgowych s duo wysze ni ma to miejsce w przypadku skrzyni manualnych. Naley rwnie wspomnie o innej sprawie, tj. trwaoci samego silnika wsppracujcego ze zautomatyzowan przekadni dwusprzgow. Nie spodziewajmy si, e silnik bdzie rwnie trway jak ma to miejsce w przypadku klasycznych skrzyni automatycznych ze sprzgem hydrokinetycznym, ktre praktycznie eliminuj ryzyko przecienia silnika.

Kupujc uywany samochd wyposaony w dwusprzgow skrzyni zautomatyzowan warto dokadnie pozna jego histori. Przed zakupem warto dokadnie skontrolowa zesp napdowy w wyspecjalizowanym warsztacie zajmujcym si skrzyniami automatycznymi. Kontrolujemy stan techniczny elementw elektrycznych i mechanicznych, przecieki oleju z korpusu skrzyni, poziom oleju, prac dwigni zmiany biegw, pynno i szybko zmiany biegw w penym zakresie prdkoci jazdy samochodu, wystpowanie szarpni. Naley upewni si, e przeczanie biegw w trybie sekwencyjnym i automatycznym nastpuje bez problemw oraz e dziaaj przyciski sterowania skrzyni przy kierownicy jak rwnie wszystkie programy jazdy automatycznej. O ile istnieje taka moliwo warto jest rwnie przejecha si z poprzednim wacicielem auta, aby sprawdzi jak uytkuje on skrzyni.

Dwusprzgowa skrzynia zautomatyzowana zapewnia uzyskanie lepszej dynamiki,tj. najbardziej ywioowej reakcji na dodanie gazu i niszego zuycie paliwa w porwnaniu z klasycznymi skrzyniami automatycznymi, a nawet w odniesieniu do skrzyni manualnych. Ma to szczeglne znaczenie w przypadku aut wyposaonych w sabsze jednostki napdowe. Skrzynia taka pozwoli wykorzysta w 100% procentach moliwoci tkwice w silniku, zarwno w odniesieniu do dynamiki jak i redukcji zuycia paliwa. Kultura pracy skrzyni DSG jest rwnie znaczco wysza ni w przypadku innych skrzyni zautomatyzowanych. W przypadku aut z wyszych segmentw, w ktrych liczy si przede wszystkim komfort, skrzynie DSG s rzadziej stosowane. Z racji swojej budowy (sztywne-mechaniczne poczenie silnika z koami, podobnie jak w skrzyni manualnej) nie s one w stanie zapewni komfortu jazdy na poziome klasycznych automatw, czy te automatw z przekadni bezstopniow. Jest to szczeglnie widoczne w przypadku ruszania i jazdy z minimalnymi prdkociami, np. w korku. Dwusprzgowe skrzynie zautomatyzowane s najczciej spotykane w autach kompaktowych i autach klasy redniej. Ostatnio skrzynie tego rodzaju zaczynaj by rwnie stosowane w autach maych.C. Skrzynie automatyczne

Hydromechaniczna (klasyczna) skrzynia automatyczna posiada przekadnie hydrokinetyczn (w postaci konwertera momentu obrotowego, sprzga hydrokinetycznego lub rotacyjnej pompy hydraulicznej) zamiast klasycznego sprzga spotykanego w skrzyniach manualnych. Moment obrotowy przenoszony jest dziki temu za pomoc oleju, w efekcie czego skrzynie automatyczne tego typu cechuje wysoki komfort i mikko dziaania nieosigalne dla manualnych skrzyni biegw. Jest to jednak okupione powstawaniem strat hydraulicznych zwizanych z mieszaniem i spraniem oleju, a w efekcie wyszym zuyciem paliwa. W celu ograniczenia tych strat stosuje si ukady dodatkowego sprzga mechanicznego, ktre przy stabilnej jedzie szosowej, sprzgaj przekadni hydrokinetyczn czysto mechanicznie, co znacznie poprawia ekonomi przy jedzie autostradowej. Rne przeoenia w stopniowej przekadni automatycznej, uzyskiwane s poprzez blokowanie zestaww ukadw planetarnych przekadni zbatych (obudw k sonecznych lub koszy k satelitarnych), wsppracujcych ze sprzgami jednokierunkowymi, przez mechanizmy takie jak sprzga tarczowe, hamulce tamowe albo inne elementy cierne, ktre napdzane s siownikami hydraulicznymi. Zazwyczaj ukady przekadni planetarnych i sprzgie pracuj w kpieli olejowej, speniajcej funkcj czynnika roboczego w sprzgle hydraulicznym, oleju hydraulicznego dla siownikw oraz zaworw, smarowania ukadw mechanicznych oraz chodzenia mechanizmw skrzyni. Ukady sterowania dla automatycznych skrzyni hydraulicznych i elektro-hydraulicznych skadaj si zazwyczaj z jednej lub kilku pyt rozdzielczych poczonych przewodami, oraz elementw wbudowanych w obudow skrzyni. Do tych elementw mocowanych jest nawet kilkadziesit zaworw i elektrozaworw, sterujcych prac skrzyni. W starszych generacjach skrzyni automatycznych zawory byy sterowane wycznie mechanicznie i hydraulicznie. Obecnie sterowanie elektrozaworw odbywa si zazwyczaj z wykorzystaniem ukadw elektronicznych, tj. czujnikw i centralnej jednostki sterujcej. Sterowanie skrzyni odbywa si w taki sposb, aby jazda odbywaa si na moliwie najwyszym biegu, w celu uzyskania minimalnego zuycia paliwa. W razie koniecznoci sterownik potrafi si jednak szybko dostosowa do aktualnej sytuacji. Dziki zastosowaniu elektroniki automatyczne programy posiadaj funkcje rozpoznania stylu jazdy kierowcy (sterownik skrzyni analizuje na przykad czsto uywania kick-down'u) oraz biecej sytuacji na drodze, np. liska nawierzchnia, czy jazda grska. W wielu hydromechanicznych skrzyniach mechanicznych kierowca oprcz moliwoci jazdy w trybie automatycznym, ma rwnie do dyspozycji tryb manualny. W trybie tym zmiana biegw nastpuje sekwencyjnie, czyli kolejno bez moliwoci omijania poszczeglnych biegw.

Trwao poprawnie eksploatowanych hydromechanicznych skrzyni automatycznych, dziki zastosowanym technologiom i materiaom uytym do ich wykonania, moe by wysoka. Przy prawidowej eksploatacji naprawy mechaniczne s sporadyczne, a obsuga ogranicza si do kontroli poziomu i wymiany oleju. Dodatkowo dziki zastosowaniu przekadni hydrokinetycznej, praktycznie eliminuje si ryzyko przecienia silnika, co skutkuje znaczcym wydueniem si jego przebiegw midzynaprawczych. Hydromechaniczne skrzynie automatyczne daj si oczywicie naprawi, cho jest to zazwyczaj kosztowne a czsto moe by wrcz nieopacalne, gdy koszt naprawy moe by porwnywalny a nawet wyszy ni warto samego pojazdu. O ile kupno nowego samochodu wyposaonego w hydromechaniczn skrzyni automatyczn nie wie si z duym ryzykiem ponoszenia dodatkowych kosztw na naprawy, ( oczywicie pod warunkiem prawidowej eksploatacji skrzyni), o tyle kupno uywanego automatu tego typu jest duo bardziej ryzykowne.

Kupujc uywany samochd wyposaony w hydromechaniczn skrzyni biegw trzeba przede wszystkim dokadnie pozna jego histori. Przed zakupem warto rwnie zbada zesp napdowy w stacji specjalizujcej si w naprawach skrzy automatycznych, gdy wystpuje szereg objaww, ktre mog wiadczy o kiepskim stanie technicznym automatu, np. stan techniczny elementw elektrycznych i mechanicznych, przecieki oleju z korpusu skrzyni, poziom oleju, praca dwigni zmiany biegw, pynno zmiany biegw w penym zakresie prdkoci jazdy samochodu, wystpowanie szarpni i wypadania zaponw w trakcie pracy silnika, czy te wystpowanie drga w ukadzie napdowym, ktre przenosz si na skrzyni. O ile istnieje taka moliwo warto jest rwnie przejecha si z poprzednim wacicielem auta, aby sprawdzi jak traktuje on skrzyni.

Klasyczne skrzynie automatyczne oferuj wysoki komfort jazdy oraz przyczyniaj si do mniej awaryjnej eksploatacji silnika. Jest to zazwyczaj okupione wyszym zuyciem paliwa w porwnaniu z silnikami wyposaonymi w skrzynie manualne, bezstopniowe czy zautomatyzowane skrzynie dwusprzgowe. Naley rwnie pamita o zachowaniu szczeglnej ostronoci przy kupnie uywanego pojazdu wyposaonego w tego typu skrzyni biegw. Kupno pojazdu z nieprawidowo eksploatowan bd uszkodzon automatyczn skrzyni hydromechaniczn moe by bowiem rdem wielu rozczarowa oraz znacznych wydatkw ponoszonych na jej naprawy. Hydromechaniczne skrzynie automatyczne mona spotka w wikszoci segmentw aut za wyjtkiem aut maych, gdzie z uwagi na sabe silniki, skrzynie tego typu s rzadko spotykane.Bezstopniowa skrzynia automatyczna, z ang. Continuously Variable Transmission (CVT), pozwala na uzyskanie nieograniczonej liczby przeoe w samochodzie. Jest to moliwe dziki zastosowaniu wariatora, czyli ukadu ktry pozwala na pynn regulacj czynnych rednic k pasowych, po ktrych obtacza si specjalny pas klinowy czcy waek sprzgowy i zdawczy przekadni. W najnowszych rozwizaniach do przeniesienia momentu obrotowego stosuje si rwnie specjalne acuchy z blaszkami ze stali o wysokiej wytrzymaoci. Zmian czynnych rednic k pasowych uzyskuje si np. dziki zastosowaniu ukadu hydraulicznego rozsuwajcego lub przysuwajcego do siebie pary krkw stokowych, ktre tworzc zmienne rednice k pasowych pozwalaj pasowi (acuchowi) zaklinowa si i przenosi moment obrotowy. W trakcie jazdy ukad hydrauliczny przez zmian cinie sterujcych rozchyleniem krkw stokowych powoduje ich liniow zmian rednicy opasania. rednica pierwszego koa pasowego tworzonego przez paszczyzny krkw stokowych zwiksza si, a drugiego zmniejsza. Taka zmiana przeoenia powoduje zwikszanie prdkoci jazdy samochodu. Odwrotne dziaanie powoduje zmniejszanie prdkoci jazdy. Moment obrotowy z silnika na elementy skrzyni jest przenoszony najczciej za porednictwem wielopytkowego sprzga ciernego chodzonego olejem. Nowoczesne przekadnie bezstopniowe s nadzorowane i regulowane przez centralny komputer sterujcy, ktry ledzi poczynania kierowcy, warunki jazdy oraz obcienie silnika i na tej podstawie jest w stanie obliczy optymalne przeoenie pod ktem wydajnoci lub lepszych osigw, zalenie od aktualnych wymaga kierowcy. Dodatkowo systemy sterowania zawieraj czujniki wykrywajce czy samochd zjeda ze wzniesienia, zapewniajc w takich okolicznociach dodatkowe hamowanie silnikiem. Czsto odmiany skrzy bezstopniowych, oferuj rwnie moliwo rcznej zmiany biegw, tzw. tryb sekwencyjny. W trybie tym zmiana biegw nastpuje sekwencyjnie, czyli kolejno bez moliwoci omijania poszczeglnych biegw.

Trwao skrzyni bezstopniowych zaley w duym stopniu od sposobu ich eksploatacji, jednak czsto konieczno przeprowadzenia naprawy skrzyni pojawia si przebiegu niewiele wikszym ni sto tysicy kilometrw. Naley o tym szczeglnie pamita decydujc si na zakup samochodu uywanego wyposaonego w taki rodzaj skrzyni biegw. Koszty naprawy skrzyni bezstopniowych s wysokie i z atwoci potrafi przekroczy kwot dziesiciu tysicy zotych.

Przed zakupem auta wyposaonego w skrzyni bezstopniow, warto zatem zwrci uwag na kilka spraw i zbada zesp napdowy w stacji specjalizujcej si w naprawach skrzy automatycznych. Na pocztku naley sprawdzi przede wszystkim jak zachowuje si skrzynia w trakcie jazdy. Zmiana przeoe powinna odbywa si pynnie, nie powinnimy odczuwa adnych szarpni. Dotyczy to zwaszcza ruszania i wolnej jazdy, gdy szarpanie wystpuje znacznie rzadziej przy wysokich obrotach. Dobrze jest rwnie przejecha si z poprzednim wacicielem auta, aby sprawdzi jak traktuje on skrzyni. Najlepsza do tego bdzie jazda w miecie. Na ze uytkowanie wskazywa moe np. wrzucanie na P lub N podczas krtkich zatrzyma na wiatach lub gwatowne przyspieszanie pomidzy skrzyowaniami wyposaonymi w sygnalizacj wietln. Jeli auto byo uytkowane w grach lub do cignicia przyczepy, istnieje due ryzyko, e skrzynia nie bdzie w najlepszym stanie. Naley sprawdzi histori serwisow auta, przede wszystkim cykliczno wymian oleju w skrzyni, oraz wystpowanie innych problemw ze skrzyni w trakcie eksploatacji pojazdu. Warto wjecha na kana i sprawdzi, czy nie s widoczne adne wycieki ze skrzyni. Zaleca si rwnie sprawdzi numer sterownika oraz wersj oprogramowania skrzyni. Moe to mie due znaczenie dla trwaoci naszej skrzyni, gdy nowsze wersje oprogramowania s zazwyczaj lepiej dopracowane i eliminuj sabe punkty wystpujce w ich wczeniejszych wersjach.

Bezstopniowa skrzynia automatyczna jest w stanie zapewni komfort jazdy nieosigalny dla innych typw przekadni biegw. Czsto skrzynia bezstopniowa, dziki moliwoci lepszego dopasowania si do charakterystyk silnika, zapewnia rwnie osigi i ekonomiczno jazdy zblion, czasem nawet lepsz ni w przypadku pojazdu wyposaonego w manualn skrzyni biegw. Dzieje si tak mimo strat powstajcych na skutek tarcia w wariatorze. Nieprawidowo uytkowana skrzynia bezstopniowa moe by jednak rdem wielu kopotw i mocno podnosi koszty eksploatacji auta. Naley o tym pamita, zwaszcza przy kupowaniu pojazdu uywanego. Bezstopniowe skrzynie automatyczne mona spotka w wikszoci segmentw aut, za wyjtkiem aut z najmocniejszymi silnikami.