Strona główna STRONA GŁÓWNA Kategorie porównania KATEGORIE Poradniki kupującego PORADNIK Kontakt KONTAKT Poleć stronę znajomym:

Jak należy rozumieć zużycie paliwa podawane przez producentów aut?

Dlaczego w normalnej eksploatacji uzyskanie średniego zużycia paliwa deklarowanego przez producenta jest zwykle mało realne i budzi przez to wiele kontrowersji? Dzieje się tak, ponieważ producent określa zużycie paliwa przez pojazd na podstawie pomiarów dokonywanych w warunkach laboratoryjnych, na tzw. hamowni podwoziowej (samochód stoi na rolkach w zamkniętym pomieszczeniu), a nie w rzeczywistym ruchu. Zgodnie z obowiązującymi w Europie przepisami (dyrektywa 80/1268/EWG z późniejszymi zmianami) warunki panujące na stanowisku badawczym są ściśle określone, tj. temperatura 20 stopni Celsjusza, wilgotność 40%, ciśnienie 980,665 hPa. Pomiary są dokonywane zawsze w ten sam sposób, na specjalnie do tego celu przygotowanym stanowisku badawczym. Pomiar zużycia paliwa rozpoczyna się na zimnym silniku, który następnie stopniowo się rozgrzewa. Pojazd na rolkowym stanowisku badawczym pokonuje trasę równą 4052 kilometrom w cyklu pomiarowym A oraz trasę równą 6955 kilometrom podczas cyklu pomiarowego B. Wykorzystując procedurą cyklicznego przyspieszania, hamowania i zmiany biegów w cyklu A i B, gromadzi się przy tym spaliny emitowane przez pracujący silnik. W następnej kolejności analizie podlegają zgromadzone w workach spaliny, po czym otrzymane wyniki są wykorzystywane w odpowiednim wzorze, pozwalającego finalnie obliczyć zużycie paliwa przez dany pojazd w cyklu miejskim, w cyklu pozamiejskim oraz wartość uśrednioną.

Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że cykle pomiarowe jedynie symulują panujące na drodze warunki jazdy. Otrzymane w taki sposób wartości służą przede wszystkim do porównywania zużycia paliwa różnych samochodów pomiędzy sobą.

Dlatego można przyjąć, że w codziennej eksploatacji samochód będzie zużywał w przybliżeniu od 10% paliwa mniej w przypadku spokojnej oraz płynnej jazdy poza terenem zabudowanym do około 50 % paliwa więcej w przypadku poruszania się na krótkich trasach, prowadzenia dynamicznej jazdy lub poruszania się w warunkach miejskich, niż deklaruje to producent w ramach średniego zużycia paliwa.

Warto również dodać, że największy wpływ na zwiększone średnie zużycie paliwa mają:

  • jazda na krótkich odcinkach, zwłaszcza w okresie zimowym,

  • dynamiczna jazda, częste przyspieszanie i hamowanie,

  • poruszanie się z dużymi prędkościami, powyżej 100km/h,

  • wyposażanie auta w elementy zwiększające opór czołowy pojazdu, np. bagażniki dachowe,

  • używanie klimatyzacji i rozbudowanych systemów audio-wizualnych,

  • zwiększona masa pojazdu, np. wożenie w bagażniku zbędnych rzeczy,

  • niewłaściwy stan techniczny pojazdu, zwłaszcza elementów układu jezdnego i hamulcowego, np. źle ustawiona zbieżność kół, nieprawidłowe ciśnienie w oponach, „zapieczone” hamulce.

Pamiętajmy zatem o powyższym zanim zaczniemy oskarżać producentów aut o rozpowszechnianie nierzetelnych informacji. W temacie redukcji zużycia paliwa bardzo dużo zależy od samego kierowcy – jego stylu jazdy i troski o samochód, którym się porusza.